PLAN het; o -nen; -netje 1 de; mv ook -s plattegrond 2 uitgewerkt schema van economische of ruimtelijke ordening: bestemmingsplan, streekplan; meerjarenplan, rampenplan 3 opzet of voornemen; idee: ~nen smeden maken; zijn ~ trekken a) bedenken wat men wil; b) zijn gang gaan; c) (Belg) zich kunnen behelpen 4 niveau: iets op een hoger ~ brengen

citaat www.vandale.nl

Facebook Posts

7 hours ago

PLAN² bvba

zowel langs buiten als binnen niet meer te missen ... See MoreSee Less

View on Facebook